ហ្គេម AK Online ( Khmer Online Game )

+AK Online (Khmer Online Game)
រៀបរៀង និង កែសម្រួល | http://www.onlinever.wordpress.com

AK Online នឹង​ធ្វើការ​ Update ទៀត​ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែសីហា​នេះ!!
ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ សប្បាយរីករាយ​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​ Attack Online នឹងធ្វើការ update version ថ្មី​ 2.1.6.337 នៅ​​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៦​ ខែសីហានេះ ដែល​មានវគ្គ​ថ្មី​ៗ ​អាវុធថ្មីៗ ជា​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ផង ។​

ផែនទីថ្មី
​បន្ថែម​ ផែនទីថ្មី (Map) ចំនួន​ ២ដូចជា​ California Bury City (Explosion Mode, Team Mode), Maginot Fortress (Explosion Mode, Team Mode)។

ចូល​កំសាន្ត​ភ្លាម​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ភ្លែត
អ្នក​កំសាន្ត​ទាំងអស់​គ្រាន់​តែ​ចូល​កំសាន្ត​ក្នុង​សេវា​កំសាន្ត​ AK Online នៅ​ថ្ងៃទី​២៦  ខែ​សីហា ភ្លាម​​​ទទួល​បាន​ Small Offline Card ដែល​​គ្រាន់​តែ​កាន់​កាត​នេះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង Chat Room នឹង​ទទួល​បាន​ Exp ជា​ច្រើន ហើយ​អាច​​ប្រើ​បាន​រយៈពេល​៣ថ្ងៃ។ បញ្ជាក់ៈ អ្នក​ចូល​ទៅ​ក្នុង Chat Room កាន់​តែ​យូរ​នឹង​ទទួល​បាន Exp កាន់​តែ​ច្រើន​។

Read More :

By CloudSt Adminstrator